Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

ข่าวสาร

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
21 กุมภาพันธ์ 
17.30 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาจากพระวิปัสนาจารย์
              และปฏิบัติธรรมข้ามคืนเข้าสู่วันมาฆบูชา
22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
8.30 น.   ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งอาหารสด สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 
              และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร     
และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร 
หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท หลักสูตร 7 วัน 21,000 บาท
 วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:06 น. )

 

ตารางสอนกรรมฐาน 2559

ตารางสอนกรรมฐาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ปี 2559               

ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน 159 ถ.เทศบาล 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี       

โทรศัพท์ 082-238-9928 (สำนักงาน)  www.photipak.com  FanPage - โพธิปักขิยธรรมสถาน  

พระวิปัสสนาจารย์  - พระครูภาวนาวิหารธรรม / พระอาจารย์มหาสุเทพ 


เดือน

วันที่

จำนวนวัน

หมายเหตุ

มกราคม

-

-

ช่วงปิดประจำปี

กุมภาพันธ์

ศ.19-  จ. 22

4 วัน

22 มาฆบูชา

 

ศ.27- ศ.4 มี.ค.

7 วัน (เข้ม)

 

มีนาคม

พฤ.10 – อา.13

4 วัน

 

 

พฤ.17 – อา.20

4 วัน

 

 

พฤ.24 – อา. 27

4 วัน

 

เมษายน

อ.12 –ศ 15

4 วัน

 

 

พฤ.21 – อา. 24

4 วัน

 

 

พฤ.28 – อา. 1 พ.ค

4 วัน

1 พ.ค. แรงงาน

พฤษภาคม

พฤ. 5 – อา.8

4 วัน

5 ฉัตรมงคล,ผ้าป่า

 

พฤ.19 – อา. 22

4 วัน

            20 วิสาขบูชา                21-30 ยุวพุทธ

มิถุนายน

พฤ. 2 – อา. 5

4 วัน

-- ยกเลิก --

5   งานสมโภชสมณศักดิ์  พระครูภาวนาวิหารธรรม 

 

ส. 11- ศ 17

7 วัน (เข้ม)

 

 

พฤ. 23 – อา. 26

4 วัน

 

 

พฤ. 30– อา.  3 ก.ค.

4 วัน

 

กรกฏาคม

พฤ.7 – อา. 10

4 วัน

 

 

ส.16 –  พ.20

4 วัน

19 อาสฬหบูชา,

20 เข้าพรรษา

 

พฤ. 28 – พ 3 ส.ค.

7 วัน (เข้ม)

 

สิงหาคม

พฤ. 11 – อา. 14

4 วัน

12 วันแม่

 

พฤ. 25 – อา.  28

4 วัน

 

กันายน

พฤ. 1  – อา. 4

4 วัน

 

 

พฤ.15 – อา. 18

4 วัน

 18 มุฑิตาจิต                   หลวงพ่อพระครูภาวนา

 

พฤ. 29 – อา. 2 ต.ค.

4 วัน

 

ตุลาคม

พฤ.13 – อา. 16

4 วัน

16  ออกพรรษา

 

พฤ. 20 – อา. 23

4 วัน

23 กฐิน

พฤศจิกายน

พฤ. 3 – อา. 6

4 วัน

 

 

ศ.11–  พฤ. 17

7 วัน (เข้ม)

 

 

พฤ. 24 – อา. 27

4 วัน

 

ธันวาคม

ศ.2 – จ.5

4 วัน

               5 วันพ่อ                     1-15 ยุวพุทธ

 

พฤ. 22 – อา. 25

4 วัน

 

 

พฤ. 29 – อา. 1 ม.ค.60

4 วัน

31 วันสิ้นปี

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร     

และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร 

หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท หลักสูตร 7 วัน 21,000 บาท

 วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธาแก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2017 เวลา 20:11 น. )

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน ธันวาคม 2558

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน ธันวาคม 2558  

ขอเชิญร่วมรักษาศีล  ทำทาน ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่

31 ธันวาคม 2558
22.00 ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ
23.00 สวดมนต์ แล้วปฏิปัติธรรมเนสัชชิก ข้ามปี

1 มกราคม 2559   
8.30 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารสดแห้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร


 

ขออนุโมทนาบุญ ทุกท่าน

ภาพการปฏิบัติธรรมข้ามคืน  ณ เขตธุดง โพธิปักขิยธรรมสถาน

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:19 น. )

 

ยอดงานกฐินโพธิปักขิยธรรมสถาน 2558

ยอดกฐินโพธิปักขิยธรรมสถาน 2558 
ยอดทั้งหมด 728,016.55 บาท 
ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:42 น. )

 

ขอเชิญทอดกฐินสามัคคี โพธิปักขิยธรรมสถาน 2558

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคี  ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) 
และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ 
โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสสงค์
แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน
งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
 ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”
  ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี
 ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ 085-2-36428-6

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ 137-2-19550-1 เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑๐๔๐๒  
หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์  081-8509167

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 21:59 น. )

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กันยายน 2558

ขอเชิญร่วมงาน มุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 นี้

            ขอเชิญศิษยานุศิษย ์ร่วมกันมุทิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม 
ผู้ได้อบรมสั่งสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่เราท่านทั้งหลาย  เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ 66 ปี 46 พรรษาของหลวงพ่อ ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน เวลา 9.00 น. 
             ท่านใดมีความประสงค์จะทำโรงทานในงานนี้ก็แจ้งความประสงค์ที่  
            082-238-9928 หรือ 087-028-6616  
             เรียนมาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้ทราบโดยทั่วกัน

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 19:12 น. )

 

วันวิสาขบูชา 1 มิถุนายน 2558

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา  1 มิถุนายน  2558

 8.30 น.   ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งอาหารสด
               เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา
17.30 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาจากพระวิปัสนาจารย์
              สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

 
แจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติธรรม  (ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2558หรือ 
แจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม 
ทั้งคอร์ส 15,000 บาท  หรือวันละ 3000 บาท หรือตามศรัทธา 
ได้ที่หมายเลข 08-2238-9928, 08-7028-6616

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:01 น. )

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กรกฏาคม 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ๒๕๕๙

๑๙ กรกฏาคม ๕๙- วันอาสฬหบูชา
๘.๓๐ น.   ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา
            สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

๒๐ กรกฏาคม - วันเข้าพรรษา
๘.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

แจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติธรรม  (ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2559หรือ 
แจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม 
ทั้งคอร์ส 15,000 บาท  หรือวันละ 3,000 บาท หรือตามศรัทธา 
ได้ที่หมายเลข 08-2238-9928, 08-7028-6616

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:27 น. )

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
คติธรรมจาก รตนปญฺโญ

พระมหาบุญทัน  รตนปญฺโญ 
พระวิปัสสนาจารย์ประจำ
โพธิปักขิยธรรมสถาน


เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม
เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 

ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี 
- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์
- สวนธรรมหาดเสลา จ.นครสวรรค์,     
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สถานปฏิบัติแม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดตามธรรมจากพระจารย์ 

ผ่านเฟซบุ๊ก

โพธิปักขิยธรรมสถาน 

 
คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์