การติดต่อโพธิปักขิยธรรมสถาน
ติดต่อ
ที่อยู่:
159 หมู่ 6 ซอยเทศบาล 4
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย
สระบุรี
18260
ไทย

โทรศัพท์: 08-2238-9928
เบอร์มือถือ: 08-7028-6616
http://www.photipak.com

ข้อมูล: Facebook
- โพธิปักขิยธรรมสถาน

กรณีเดินทางโดยรถประจำทาง
มีรถตู้ประจำทางขึ้นที่อนุเสาวรีย์ฯ
แจ้งคนขับลงที่สะพานลอยข้ามถนน
วัดทับกวาง จากนั้น
ข้ามถนนต่อรถมอเตอร์ไซน์วิน
ปากทางสุขาภิบาล 3
เข้าโพธิปักฯ ได้เลย