ค้นหา 

 • พอง -ยุบ และการเดินจงกรม เป็นวิปัสสนา กัมมัฏฐานอย่างไร ?

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  วิปัสสนากรรมฐาน  คือธรรมปฏิบัติที่ใช้สติสัมปชัญญะ  กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาทาง ตา  ...
 • เดินจงกรม เดินอย่างไรให้แนบอารมณ์

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  กำหนดยืน ก่อนเดินเมื่อยืน กำหนดเก็บมือเรียบร้อยแล้วอยู่ในท่าสำรวมพร้อมเดินให้กำหนด ยื...
 • อารมณ์หลัก-รอง และ การกำหนด

  หลักปฏิบัติกัมมัฎฐาน
  อารมณ์หลัก อารมณ์รอง - กรณีที่ผู้ปฏิบัติ พอง-ยุบ ยังไม่ปรากฏ ให้กำหนดอาการหลักใหญ่ก่อน เช่...