กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคี  ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) 
และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ 
โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสสงค์
แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน
งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
 ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”
  ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี
 ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ 085-2-36428-6

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ 137-2-19550-1 เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑๐๔๐๒  
หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์  081-8509167

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 05 ตุลาคม 2015 เวลา 21:59 น. )