ยอดกฐินโพธิปักขิยธรรมสถาน 2558 
ยอดทั้งหมด 728,016.55 บาท 
ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:42 น. )