ขอเชิญร่วมกิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน ธันวาคม 2558  

ขอเชิญร่วมรักษาศีล  ทำทาน ปฏิบัติธรรม และกิจกรรมต่อไปนี้เพื่อเป็นสิริมงคลในวาระส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่

31 ธันวาคม 2558
22.00 ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ
23.00 สวดมนต์ แล้วปฏิปัติธรรมเนสัชชิก ข้ามปี

1 มกราคม 2559   
8.30 น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารสดแห้งพระภิกษุสงฆ์สามเณร


 

ขออนุโมทนาบุญ ทุกท่าน

ภาพการปฏิบัติธรรมข้ามคืน  ณ เขตธุดง โพธิปักขิยธรรมสถาน

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:19 น. )