ตารางสอนกรรมฐาน 

มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ปี 2560

ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน 159 ถ.เทศบาล 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

โทรศัพท์ 08-2238-9928 (สำนักงาน)  www.photipak.com 

 

พระวิปัสสนาจารย์

พระครูภาวนาวิหารธรรม พระอาจารย์มหาสุเทพ

พระอาจารย์มหาบุญทัน รนตปญฺโญ และพระอาจารย์วิชาญ อภิปญฺโญ


เดือน

วันที่

จำนวนวัน

หมายเหตุ

มกราคม

พฤ. 19- อา 22

4

 

กุมภาพันธ์

พฤ. 2 - อา 5

4 วัน

 

 

พฤ.9- อา 12

4 วัน

11 มาฆบูชา

 

 อา 19 – ส 25

7 วัน (เข้ม)

 

มีนาคม

พฤ.9– อา.12

4 วัน

 

 

พฤ. 23 – อา. 26

4 วัน

 

เมษายน

 

 

1-9 ยุวพุทธ

 

พ.12 –ส 15

4 วัน

13 สงกรานต์

 

พฤ.20 – อา. 23

4 วัน

 

 

พฤ. 27 - 30

4 วัน

 

พฤษภาคม

 

 

5 ฉัตรมงคล

 

อา. 7  - พ 10

4 วัน

10 วิสาขบูชา/ฉลองพระ

 

พฤ.18- อา 21

4 วัน

 

 

พฤ 25 – อา 28

4 วัน

28 ผ้าป่า

มิถุนายน

พฤ. 8 – อา. 11

4 วัน

12-21 ยุวพุทธ

 

อา.  25 มิ.ย. – ส 1 ก.ค.

7 วัน (เข้ม)

 

กรกฏาคม

พฤ.6 – อา. 9

4 วัน

 8 อาสาฬหบูชา /

9 เข้าพรรษา

 

พฤ. 20 – อา 23

4 วัน

 

 

พฤ. 27 – อา 30

4 วัน

 

สิงหาคม

พฤ. 3 – อา. 6

4 วัน

12 วันแม่

 

พฤ. 10 – อา. 13

4 วัน

 

 

อา.  20 – ส 26

7 วัน (เข้ม)

 

กันยายน

พฤ. 31 สค  – อา. 3 กย.

4 วัน

 

 

พฤ 14- อา 17

4 วัน

17 มุฑิตาจิตหลวงพ่อ

 

พฤ.21 – อา. 24

4 วัน

 

ตุลาคม

พ 4 – ส 7

4 วัน

5  ออกพรรษา

 

พฤ 12 – อา 15

4 วัน

15 กฐิน

 

พฤ. 26 – อา. 29

4 วัน

 

พฤศจิกายน

พฤ.2 – อา. 5

4 วัน

 

 

พฤ. 9 – อา. 12

4 วัน

 

 

พฤ. 23 – อา. 26

4 วัน

 

ธันวาคม

ส.2 – อ.5

4 วัน

5 วันพ่อ

 

พฤ. 21 – อา. 24

4 วัน

 

 

ศ. 29 ธค. 60 – จ. 1 ม.ค.61

4 วัน

31 วันสิ้นปี

 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ปฏิบัติธรรม

และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท หลักสูตร 7 วัน 21,000 บาท 

วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา


หมายเหตุ โทรแจ้งสมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่ 08-2238-9928 (สำนักงาน) 

หรือ ส่งข้อความผ่าน Inbox ในแฟนเพจ โพธิปักขิยธรรมสถาน (คลิกที่นี่)

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 21:05 น. )