Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

พระวิปัสสนาจารย์และพระผู้ช่วย


พระครูภาวนาวิหารธรรม (เหล็ก จนฺทสีโล) พระวิปัสสนาจารย์

พระวิปัสสนาจารย์ - พระวิปัสสนาจารย์และพระผู้ช่วย


พระครูภาวนาวิหารธรรม (เหล็ก จนฺทสีโล)

- เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ

- เจ้าคณะ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

- พระอาจารย์ใหญ่ พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

พระครูภาวนาวิหารธรรม ฉายา จนฺทสีโล อายุ ๖๐ พรรษา ๔๐ วิทยฐานะ ป.ธ. ๓., น.ธ.เอก, พธ.บ. สังกัดวัดสุขสำราญ หมู่ที่ ๓ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบัน

- เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

- เจ้าคณะ

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

- พระวิปัสสนาจารย์ประจำ โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 16:13 น. )

อ่านเพิ่มเติม...

 

พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์และพระผู้ช่วย


พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ 

พระวิปัสสนาจารย์


นามเดิม บุญทัน สาลี เกิดวันจันทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๑๘ บิดานามว่า นายล้อม สาลี มารดานามว่า นางทุมมี สาลี มีพี่น้องทั้งหมด  คน ท่านเป็นบุตรคนที่  ภูมิลำเนาเดิมอยู่บ้านเลขที่  หมู่  .ยายแย้มวัฒนา .เฉลิมพระเกียรติ . บุรีรัมย์


บรรพชาตั้งแต่ ..๒๕๓๑?๒๕๓๘ ที่วัดสุขสำราญ .ยายแย้มวัฒนา .เฉลิมพระเกียรติ .บุรีรัมย์


อุปสมบท

วันที่  พฤษภาคม ๒๕๔๕ วัดบ้านยาง . ตาจง .ละหานทราย .บุรีรัมย์


การศึกษา

- .. เอก .. ๒๕๓๔
-
..  .. ๒๕๓๘
-
ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ .. ๒๕๔๔


การศึกษาพิเศษ

เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีพระอาจารย์มหาเหล็ก จนฺทสีโล เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๔๘


ความชำนาญพิเศษ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์ โดยสอนวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน ?มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ? จังหวัดสระบุรี ,วัดสุขสำราญ จังหวัดบุรีรัมย์ , สวนธรรมหาดเสลา จังหวัดนครสวรรค์     เป็นพระผู้ช่วยพระวิปัสสนาจารย์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งพระวิปัสสนาจารย์ ประจำที่โพธิปักขิยธรรมสถาน ?มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ? จังหวัดสระบุรี


ที่อยู่ปัจจุบัน

โพธิปักขิยธรรมสถาน ?มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ? ๑๕๙ หมู่  เทศบาลซอย  .ทับกวาง .แก่งคอย .สระบุรี

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 10:53 น. )

 


คติธรรมจาก รตนปญฺโญ

พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ 

       พระวิปัสสนาจารย์

ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน


เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 

โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม

เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 


ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 

- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี 

- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์

- สวนธรรมหาดเสลา จ.นครสวรรค์,     

- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ

สถานปฏิบัติแม่ริม จ.เชียงใหม่


 

คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์