Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน
คติธรรมจาก รตนปญฺโญ

พระมหาบุญทัน  รตนปญฺโญ 
พระวิปัสสนาจารย์ประจำ
โพธิปักขิยธรรมสถาน


เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม
เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 

ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี 
- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์
- สวนธรรมหาดเสลา จ.นครสวรรค์,     
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สถานปฏิบัติแม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดตามธรรมจากพระจารย์ 

ผ่านเฟซบุ๊ก

โพธิปักขิยธรรมสถาน 

 
คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์