Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

ข่าวสาร

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน สิงหาคม - กันยายน  ๒๕๖๐

๑๒ สิงหาคม 
ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมวันแม่ 

๑๗ กันยายน 
ขอเชิญร่วมพิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม 
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
(มีออกร้านโรงทาน)


สอบถามรายละเอียด ร่วมสมัครเข้าปฏิบัติธรรม ร่วมออกร้านโรงทาน หรือร่วมถวายปัจจัย
ได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘-๒๒๓๘-๙๙๒๘, ๐๘-๗๐๒๘-๖๖๑๖ 
ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 เวลา 10:43 น. )

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กรกฏาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

๘ กรกฏาคม - วันอาสฬหบูชา
๘.๓๐ น.   ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา
                 สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

๙ กรกฏาคม - วันเข้าพรรษา
๘.๓๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

 

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2560

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
9.00-9.30 น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี
9.30  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.30 น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  
คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 
ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ 085-2-36428-6 
และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 
คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิก
โทร.081-850-9167

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   

ภาพผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559


หมายเหตุ - สมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่ 08-2238-9928 (สำนักงาน) หรือ ส่งข้อความผ่าน Inbox ในแฟนเพจ โพธิปักขิยธรรมสถาน (คลิกที่นี่)

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 21:04 น. )

 

ขอเชิญทอดกฐินสามัคคี โพธิปักขิยธรรมสถาน 2559

   ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน  ประจำปี ๒๕๕๙  
                        วันอาทิตย์ที่  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) 
และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ 
โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสงค์
แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน
งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

                                                  ภาพ งานกฐินสามัคคี โพธิปักขิยธรรมสถาน ปี 2558

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
 ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”
  ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี
 ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ 085-2-36428-6

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ 137-2-19550-1 เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑๐๔๐๒  
หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์  081-8509167

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 เวลา 19:59 น. )

 

พิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม

                           
 

                                                             ขอเชิญร่วม
พิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล)
                                       เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๖๗ ปี ๔๗ พรรษา
                                          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
                                            ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                          ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

                                              ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

** ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน ติดต่อแจ้งความจำนง ได้ที่ อาจารย์พรทิพย์ 
หรือคุณอำไพ โทรศัพท์ 082-238-9928**
** มีคอร์สปฏิบัติระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559**
** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร 
และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร
หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา**

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 เวลา 19:27 น. )

 

กิจกรรมโพธิปัก กรกฏาคม 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ๒๕๕๙

๑๙ กรกฏาคม ๕๙- วันอาสฬหบูชา
๘.๓๐ น.   ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา
            สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

๒๐ กรกฏาคม - วันเข้าพรรษา
๘.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม


แจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติธรรม  (ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2559หรือ 
แจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม 
ทั้งคอร์ส 15,000 บาท  หรือวันละ 3,000 บาท หรือตามศรัทธา 
ได้ที่หมายเลข 08-2238-9928, 08-7028-6616

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:34 น. )

 

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
9.00-9.30 น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี
9.30  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.30 น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  
คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 
ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ 085-2-36428-6 
และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 
คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิ 
โทร.081-850-9167

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   
ภาพงานผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2558

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 23:02 น. )

 

พิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ - ผ้าป่าวัดสุขสำราญ ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักกาะพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. 
(พระมหาเหล็ก จทนฺสีโล)
เนื่องในพิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้าคณะอำเภอ 
ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จอ.ชพ.วิ)  และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดสุขสำราญ 
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

คณะลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม โพธิปักขิยธรรมสถาน 
ขอเรียนเชิญและบอกบุญมายังผู้ศรัทธาทุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานผ้าป่าสามัคคีวัดสุขสำราญ ประจำปี ๒๕๕๙ 
และขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักกาะพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. 
ในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙    
ณ วัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

                                                                                   กำหนดการ‬

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) 
‪#‎ช่วงเช้า‬ (พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี)
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
‪#‎ช่วงบ่าย‬ (พิธีแห่ตราตั้ง)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกัน ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๕.๒๐ น. ขบวนแห่เคลื่อนขบวน สู่วัดสุขสำราญ
‪#‎ช่วงค่ำ‬ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗) 
เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์ ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี
- พระครูภาวนาวิหารธรรม ถวายสักการะแด่พระราชปริยัติกวี 
- ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาธรรม
- ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
- นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ่านพระบัญชากำกับการเลื่อนชั้น
พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๒๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดทักษิณานุปทาน
- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระครูภาวนาวิหารธรรม 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานประมาณ 300 รูป เป็นเสร็จพิธี

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:18 น. )

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
คติธรรมจาก รตนปญฺโญ

พระมหาบุญทัน  รตนปญฺโญ 
พระวิปัสสนาจารย์ประจำ
โพธิปักขิยธรรมสถาน


เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม
เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 

ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี 
- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์
- สวนธรรมหาดเสลา จ.นครสวรรค์,     
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สถานปฏิบัติแม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดตามธรรมจากพระจารย์ 

ผ่านเฟซบุ๊ก

โพธิปักขิยธรรมสถาน 

 
คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
No images
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์