Free Joomla Templates by Web Hosting
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ
ป้ายโฆษณา
พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) - เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ - เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ -พระวิปัสสนาจารย์ ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

ข่าวสาร

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2560

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2560

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
9.00-9.30 น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี
9.30  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.30 น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  
คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 
ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ 085-2-36428-6 
และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 
คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิก
โทร.081-850-9167

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   

ภาพผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559


หมายเหตุ - สมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่ 08-2238-9928 (สำนักงาน) หรือ ส่งข้อความผ่าน Inbox ในแฟนเพจ โพธิปักขิยธรรมสถาน (คลิกที่นี่)

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 เวลา 21:04 น. )

 

ขอเชิญทอดกฐินสามัคคี โพธิปักขิยธรรมสถาน 2559

   ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน  ประจำปี ๒๕๕๙  
                        วันอาทิตย์ที่  ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๖ 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล) 
และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ 
โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสงค์
แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน
งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

                                                  ภาพ งานกฐินสามัคคี โพธิปักขิยธรรมสถาน ปี 2558

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
 ๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”
  ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี
 ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล
 ๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ 085-2-36428-6

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด 
(สาขาประชานิเวศน์ 1)
 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ 137-2-19550-1 เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑๐๔๐๒  
หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โทรศัพท์  081-8509167

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 เวลา 19:59 น. )

 

พิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม

                           
 

                                                             ขอเชิญร่วม
พิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล)
                                       เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๖๗ ปี ๔๗ พรรษา
                                          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
                                            ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                          ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

                                              ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

** ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน ติดต่อแจ้งความจำนง ได้ที่ อาจารย์พรทิพย์ 
หรือคุณอำไพ โทรศัพท์ 082-238-9928**
** มีคอร์สปฏิบัติระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 – อาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559**
** ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร 
และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร
หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา**

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016 เวลา 19:27 น. )

 

กิจกรรมโพธิปัก กรกฏาคม 2559

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ๒๕๕๙

๑๙ กรกฏาคม ๕๙- วันอาสฬหบูชา
๘.๓๐ น.   ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน
๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา
            สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

๒๐ กรกฏาคม - วันเข้าพรรษา
๘.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม


แจ้งความจำนงเข้าปฏิบัติธรรม  (ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมประจำปี 2559หรือ 
แจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพถวายอาหารพระภิกษุ สามเณร และผู้ปฏิบัติธรรม 
ทั้งคอร์ส 15,000 บาท  หรือวันละ 3,000 บาท หรือตามศรัทธา 
ได้ที่หมายเลข 08-2238-9928, 08-7028-6616

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 03 กรกฏาคม 2016 เวลา 17:34 น. )

 

พิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศ - ผ้าป่าวัดสุขสำราญ ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักกาะพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. 
(พระมหาเหล็ก จทนฺสีโล)
เนื่องในพิธีฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูเจ้าคณะอำเภอ 
ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (จอ.ชพ.วิ)  และขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดสุขสำราญ 
ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

คณะลูกศิษย์หลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม โพธิปักขิยธรรมสถาน 
ขอเรียนเชิญและบอกบุญมายังผู้ศรัทธาทุกท่าน 
ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานผ้าป่าสามัคคีวัดสุขสำราญ ประจำปี ๒๕๕๙ 
และขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาสักกาะพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. 
ในวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๕๙    
ณ วัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

                                                                                   กำหนดการ‬

วันเสาร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ (แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) 
‪#‎ช่วงเช้า‬ (พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี)
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 
‪#‎ช่วงบ่าย‬ (พิธีแห่ตราตั้ง)
เวลา ๑๕.๐๐ น. พร้อมกัน ณ บริเวณ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เวลา ๑๕.๒๐ น. ขบวนแห่เคลื่อนขบวน สู่วัดสุขสำราญ
‪#‎ช่วงค่ำ‬ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตร เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗) 
เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะสงฆ์ ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธี
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาถึง ณ บริเวณพิธี
- พระครูภาวนาวิหารธรรม ถวายสักการะแด่พระราชปริยัติกวี 
- ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกรกล่าวนำไหว้พระ อาราธนาศีล รับศีล อาราธนาธรรม
- ประธานสงฆ์ให้ศีล แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชปริยัติกวี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์
- นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อ่านพระบัญชากำกับการเลื่อนชั้น
พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา
- พิธีกรอาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๒๗ รูป เจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดทักษิณานุปทาน
- เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาสักการะ แด่พระครูภาวนาวิหารธรรม 
เวลา ๑๑.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานประมาณ 300 รูป เป็นเสร็จพิธี

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 00:18 น. )

 

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2559 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 
เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559
9.00-9.30 น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี
9.30  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล 
11.30 น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  
คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 
หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 
ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ 085-2-36428-6 
และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 
คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิ 
โทร.081-850-9167

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   
ภาพงานผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี 2558

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 เวลา 23:02 น. )

 

ตารางสอนกรรมฐาน 2559

ตารางสอนกรรมฐาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ปี 2559               

ณ โพธิปักขิยธรรมสถาน 159 ถ.เทศบาล 4 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี       

โทรศัพท์ 082-238-9928 (สำนักงาน)  www.photipak.com  FanPage - โพธิปักขิยธรรมสถาน  

พระวิปัสสนาจารย์  - พระครูภาวนาวิหารธรรม / พระอาจารย์มหาสุเทพ 


เดือน

วันที่

จำนวนวัน

หมายเหตุ

มกราคม

-

-

ช่วงปิดประจำปี

กุมภาพันธ์

ศ.19-  จ. 22

4 วัน

22 มาฆบูชา

 

ศ.27- ศ.4 มี.ค.

7 วัน (เข้ม)

 

มีนาคม

พฤ.10 – อา.13

4 วัน

 

 

พฤ.17 – อา.20

4 วัน

 

 

พฤ.24 – อา. 27

4 วัน

 

เมษายน

อ.12 –ศ 15

4 วัน

 

 

พฤ.21 – อา. 24

4 วัน

 

 

พฤ.28 – อา. 1 พ.ค

4 วัน

1 พ.ค. แรงงาน

พฤษภาคม

พฤ. 5 – อา.8

4 วัน

5 ฉัตรมงคล,ผ้าป่า

 

พฤ.19 – อา. 22

4 วัน

            20 วิสาขบูชา                21-30 ยุวพุทธ

มิถุนายน

พฤ. 2 – อา. 5

4 วัน

-- ยกเลิก --

5   งานสมโภชสมณศักดิ์  พระครูภาวนาวิหารธรรม 

 

ส. 11- ศ 17

7 วัน (เข้ม)

 

 

พฤ. 23 – อา. 26

4 วัน

 

 

พฤ. 30– อา.  3 ก.ค.

4 วัน

 

กรกฏาคม

พฤ.7 – อา. 10

4 วัน

 

 

ส.16 –  พ.20

4 วัน

19 อาสฬหบูชา,

20 เข้าพรรษา

 

พฤ. 28 – พ 3 ส.ค.

7 วัน (เข้ม)

 

สิงหาคม

พฤ. 11 – อา. 14

4 วัน

12 วันแม่

 

พฤ. 25 – อา.  28

4 วัน

 

กันายน

พฤ. 1  – อา. 4

4 วัน

 

 

พฤ.15 – อา. 18

4 วัน

 18 มุฑิตาจิต                   หลวงพ่อพระครูภาวนา

 

พฤ. 29 – อา. 2 ต.ค.

4 วัน

 

ตุลาคม

พฤ.13 – อา. 16

4 วัน

16  ออกพรรษา

 

พฤ. 20 – อา. 23

4 วัน

23 กฐิน

พฤศจิกายน

พฤ. 3 – อา. 6

4 วัน

 

 

ศ.11–  พฤ. 17

7 วัน (เข้ม)

 

 

พฤ. 24 – อา. 27

4 วัน

 

ธันวาคม

ศ.2 – จ.5

4 วัน

               5 วันพ่อ                     1-15 ยุวพุทธ

 

พฤ. 22 – อา. 25

4 วัน

 

 

พฤ. 29 – อา. 1 ม.ค.60

4 วัน

31 วันสิ้นปี

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร     

และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร 

หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท หลักสูตร 7 วัน 21,000 บาท

 วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธาแก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 01 มกราคม 2017 เวลา 20:11 น. )

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2559
21 กุมภาพันธ์ 
17.30 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาจากพระวิปัสนาจารย์
              และปฏิบัติธรรมข้ามคืนเข้าสู่วันมาฆบูชา
22 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
8.30 น.   ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งอาหารสด สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ 
              และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร     
และสนับสนุนโครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามหลักสูตร 
หลักสูตร 4 วัน 12,000 บาท หลักสูตร 7 วัน 21,000 บาท
 วันละ 3,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 10:06 น. )

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
คติธรรมจาก รตนปญฺโญ

พระมหาบุญทัน  รตนปญฺโญ 
พระวิปัสสนาจารย์ประจำ
โพธิปักขิยธรรมสถาน


เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน 
โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม
เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน 

ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์ 
- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี 
- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์
- สวนธรรมหาดเสลา จ.นครสวรรค์,     
- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
สถานปฏิบัติแม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดตามธรรมจากพระจารย์ 

ผ่านเฟซบุ๊ก

โพธิปักขิยธรรมสถาน 

 
คลิกที่รูป-ชมทุกอัลบั้ม
ขณะนี้มีีผู้เยี่ยมชม
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์