หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสถานปฏิบัติธรรมตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน วิปัสสนากรรมฐาน (พอง-ยุบ) มีการสอบอารมณ์โดยพระวิปัสสนาจารย์ คือ พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. และ พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ วันละ 1 ครั้ง รักษาศีล 8 ในระหว่างการเข้าปฏิบัติ และการแต่งกายชุดสุภาพ สีขาว ไม่มีลวดลาย

 

หลักสูตรการปฏิบัติ 

  • หลักสูตรระยะสั้น  เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิบัติ สามารถสมัครได้ในวันตามที่กำหนดในตารางคอร์สปฏิบัติธรรม การปฏิบัติจะมีวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นผู้ดูแล
  • หลักสูตรเข้ม  เหมาะสำหรับ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระวิปัสสนาจารย์ ให้จัดสรรเวลาในการปฏิบัติด้วยตนเอง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

หลักสูตรระยะสั้น

 

คุณสมบัติ และระเบียบข้อบังคับของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น

๑. มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรือได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง)

๒. สามารถรักษาศีล ๘ และอยู่ในกฎระเบียบได้เป็นอย่างดี

๓. มีศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ยินดีรับฟังและปฏิบัติตามวิธีที่พระวิปัสสนาจารย์แนะนำให้

๔.สามารถปฏิบัติตามเวลาที่พระวิปัสสนาจารย์กำหนดให้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หลบเลี่ยงออกจาก การปฏิบัติ ขณะที่ยังไม่ถึงเวลาพัก

๕. ปิดวาจา  และงดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุรกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น

๖. ต้องตั้งใจในการปฏิบัติ ดูกิจกรรมการปฏิบัติประจำวัน

๗. สามารถเข้าปฏิบัติได้ในวันเริ่มต้น และอยู่ปฏิบัติได้ตลอดจนสิ้นสุดโครงการ

๘. ต้องแต่งกายให้ถูกระเบียบของสำนัก และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ ของสำนัก

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติ

หลักสูตรเข้ม

------------------------------------------------

 

 

คุณสมบัติและระเบียบข้อบังคับของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเข้ม

  • มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น
  • ผ่านการเข้าปฏิบัติหลักสูตรระยะสั้น อย่างน้อย 2 คอร์ส

 

สถานปฏิบัติธรรม มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ ขออนุโมทนาในความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ประกาศ โดย

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

พระวิปัสสนาจารย์

ตุลาคม 2560

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

  • หลักสูตรปฏิบัติธรรม

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME