New

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน ตุลาคม ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญทอดกฐินสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน  ประจำปี ๒๕๖๐  

                        วันอาทิตย์ที่  15 ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

“โพธิปักขิยธรรมสถาน” มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพได้ก่อตั้งและดำเนินงานด้าน

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน ๔  มาตั้งแต่ปี พศ. ๒๕๔๖

โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (พระมหาเหล็ก จนฺทสีโล)  และพระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำ  โดยในปีนี้ได้จัดงานทอดกฐินประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายผ้ากฐินเป็นอานิสงค์

แก่พระภิกษุที่เข้าอยู่จำพรรษา และปัจจัยบริวารกฐินใช้เป็นกองทุนสนับสนุน

งานวิปัสสนากรรมฐาน และซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรม

 

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี

๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมทำบุญเดินทางถึง “โพธิปักขิยธรรมสถาน”

๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ทอดกฐินสามัคคี

๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารเพล

๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (มีออกร้านโรงทาน)

 

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน หรือผ่านธนาคาร ดังนี้

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (สาขาประชานิเวศน์ 1)

ชื่อบัญชี “มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ”  เลขที่ ๐๘๕-๒-๓๖๔๒๘-๖

 

- บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (สาขาประชานิเวศน์ ๑)

 ชื่อบัญชี “วัดสุขสำราญ”  เลขที่ ๑๓๗-๒-๑๙๕๕๐-๑ เพื่อโพธิปักขิยธรรมสถาน 

 

และส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารพร้อมชื่อ-ที่อยู่ ถึงคุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการเหรัญญิกของมูลนิธิฯ บ้านเลขที่ ๘๒/๔๔๑ ซอยซิเมนต์ไทย ๒๐  ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐โทรสาร ๐๒-๙๑๑-๐๔๐๒  หรือ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๕๐-๙๑๖๗

หรือส่งภาพหลักฐานการโอน มาที่  Inbox Fanpage โพธิปักขิยธรรมสถาน

 

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี

ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน สิงหาคม - กันยายน  ๒๕๖๐

 

๑๒ สิงหาคม 

ร่วมใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมวันแม่ 

 

๑๗ กันยายน 

ขอเชิญร่วมพิธีมุฑิตาสักการะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิหารธรรม 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

(มีออกร้านโรงทาน)

 

 

สอบถามรายละเอียด ร่วมสมัครเข้าปฏิบัติธรรม ร่วมออกร้านโรงทาน หรือร่วมถวายปัจจัย

ได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๓๘-๙๙๒๘, ๐๘๗-๐๒๘-๖๖๑๖ 

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

 

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน กรกฏาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

 

๘ กรกฏาคม - วันอาสฬหบูชา

๘.๓๐ น.   ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน

๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนา

                 สวดธรรมจักร  และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

 

๙ กรกฏาคม - วันเข้าพรรษา

๘.๓๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

 

 

กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี ๒๕๖๐

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 

เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล 

๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  

คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ ๐๘๒-๒๓๘-๙๙๒๘, ๐๘๗-๐๒๘-๖๖๑๖ 

 

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 

หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ 1 

ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ ๐๘๕-๒-๓๖๔๒๘-๖

และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 

คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิก

โทร.๐๘๑-๘๕๐-๙๑๖๗

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   

 

ภาพผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี ๒๕๕๙

 

หมายเหตุ - สมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่ ๐๘๒-๒๓๘-๙๙๒๘ (สำนักงาน) หรือ ส่งข้อความผ่าน Inbox ในแฟนเพจ โพธิปักขิยธรรม

Free Joomla! template by L.THEME