Smart Slider 3

Arrow
Arrow
Slider

Left-Pic

 

"เมื่อตัณหาที่ตัวอยากมีมาก มันก็เป็นตัวทุกข์มาก อยากมาก ไม่ได้ เพราะอยากเนี่ยให้ถอน ให้ทำแต่ไม่ให้อยาก ทำได้มั๊ยละ ถ้าทำได้ก็ได้"


พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ.

(เหล็ก จนฺทสีโล)

 

News-Home

 

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา 2561

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมและกิจกรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

 

27 กรกฏาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา

8.30 น. ใส่บาตร สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และเวียนเทียน

17.30 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และฟังธรรมเทศนาสวดธรรมจักร และปฏิบัติธรรมข้ามคืน

 

28 กรกฏาคม 2561 วันเข้าพรรษา

8.30 น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม

 

หมายเหตุ --  คอร์สปฏิบัติธรรมระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 สมัครได้ที่ เพจโพธิปักขิยธรรมสถาน inbox

 -----------------------------------------------------------------

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน 2561 

 

                        โพธิปักขิยธรรมสถานเป็น สำนักปฏิบัติธรรม สาขาของวัดสุขสำราญ เป็นสถานที่ฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. เป็นประธานพระวิปัสนาจารย์  ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยเป็นกองทุน ใช้สนับสนุนงานอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเพื่อซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีความสัปปายะในการปฏิบัติธรรมให้สามารถดำเนินสืบเนื่องต่อไปด้วยดี  

                 กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

9.00 น. ผู้ร่วงานเดินทางถึง สถานปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน 

9.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

10.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

11.30 น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  (มีออกร้านโรงทาน)

 

** ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี (วิธีการโอนปัจจัย) และเจ้าภาพออกร้านโรงทาน ได้ที่  inbox  facebook fanpage - โพธิปักขิยธรรมสถาน

 

         

                 ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. พระมหาบุญทัน นตนปญฺโญ โพธิปักขิยธรรมสถาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน   และขอร่วมอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ณ ที่นี้

 

 -----------------------------------------------------------------

Right-Pic

 

"ธาตุทั้งหลายประชุมกันเป็นตัวตนแห่งเรา..จะยืน เดิน นั่ง นอน ทำอะไรต่อมิอะไรนามรูปทำงานอย่างติดต่อเนื่องกัน..เรายึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรา ตัวเรา จงมีสติกำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริง สิ่งที่เราหลงที่เรายึดติดนั้นจะบางเบาจนถึงการวางจากสิ่งเหล่านั้นทั้งปวง.."

 

พ.บุญทัน รตนปญฺโญ

หลักสูตรปฏิบัติธรรม

การสมัครเข้าปฏิบัติธรรม

ตารางปฏิบัติธรรม

Featured YouTube Slider

Tumma2

บริจาค-banner

Free Joomla! template by L.THEME