สมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 

  • ระเบียบการสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

1.  สมัครล่วงหน้าตามตารางที่กำหนดไม่น้อยกว่า 7 วัน ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-2238-9928, 08-7028-6616 หรือ Inbox เข้ามาที่ facebook fanpage โพธิปักขิยธรรมสถาน

2.  ยืนยันการเข้าปฏิบัติแน่นอนตามตารางที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 วัน ถ้าหากท่านไม่ยืนยันการเข้าปฏิบัติตามกำหนด ทางมูลนิธิฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์

3.  เพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติ ควรอยู่ปฏิบัติครบตามตารางเวลาที่กำหนด

4.  ผู้ปฏิบัติควรไปถึงสถานที่ปฏิบัติก่อนเวลา 11.00 น. ตารางกิจกรรมประจำวัน

5.  สำหรับผู้สมัครเข้าปฏิบัติในตาราง การปฏิบัติเข้ม ผู้สมัครต้องได้รับการพิจารณาตามสภาวธรรม โดย พระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. (เหล็ก จนฺทสีโล)  หรือ พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ

6.  ปิดวาจา เพื่อประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรม ในการปฏิบัติ จะให้ปิดวาจา และงดใช้เครื่องสื่อสารทุกชนิด ทั้งในและนอกห้องพัก หากมีธุระกิจด่วนให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่สำนักงานเท่านั้น (สามารถฝากโทรศัพท์มือถือไว้ที่สำนักงานก่อนเข้าปฏิบัติ) กฎระเบียบการเข้าปฏิบัติ

7.  ค่าใช้จ่ายในการเข้าปฏิบัติ สำนักปฏิบัติธรรมมีนโยบายที่ให้ผู้สนใจเข้าปฏิบัติธรรมได้โดย มีค่าใช้จ่ายตามกำลังทรัพย์ และกำลังศรัทธา โดยสามารถติดต่อบริจาคได้ ที่สำนักงาน โดยตรง

 

การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติธรรม

 

ถาม - การแต่งกายอย่างไร

ตอบ ชุดปฏิบัติธรรมสีขาวล้วน ทั้งชายและหญิง   (ผู้หญิงสามารถใช้ได้ทั้งชุดปฏิบัติธรรมผ้าถุง และกางเกง และหากไม่สะดวกใส่สีขาว ให้ใช้เป็นกางเกงสีดำไม่มีลวดลายได้) หรือสามารถใส่เป็นกางเกงขายาว เสื้อยืดสีขาวได้   หากไม่มีสามารถขอยืมชุดปฏิบัติธรรมได้ที่สำนักงาน

 

ถาม -  ควรเตรียมจัดกระเป๋าอย่างไรเพื่อมาปฏิบัติธรรม

ตอบ -

1. ของใช้ส่วนตัว สำหรับไปค้างคืนตามปกติ โดยเสื้อผ้า เป็นชุดปฏิบัติธรรมสีขาวล้วน  หากไม่มีสามารถใส่เป็นกางเกง เสื้อยืดสีขาวได้ เตรียมมาให้พอจำนวนวัน  พื้นที่ของโพธิปักขิยธรรมสถานติดภูเขา กลางคืน โดยเฉพาะหน้าหนาว และหน้าฝน อากาศจะเย็นมาก อาจเตรียมเครื่องกันหนาวตามความเหมาะสม

2. ไม่เอางาน หนังสือ คอมพิวเตอร์ แท๊บเบล็ต หรือสิ่งที่จะกวนใจมาด้วย มือถือไม่ควรนำมาเปิด และไม่ควรแอบเปิด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติให้เกิดผลของท่านสูงสุด 

 

ถาม -  พอมาถึงที่โพธิปักขิยธรรมสถานแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ - มาถึงประมาณ  11.00 น. ติดต่อสำนักงาน เจ้าหน้าที่จะให้ลงทะเบียน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปที่พัก เพื่อเก็บของและเปลี่ยนชุดเป็นชุดขาว  ลงมารับประทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร จากนั้น 12.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่ศาลาใหญ่ เพื่อขึ้นกรรมฐาน รับศีล 8 และ ถวายสังฆทาน (ถ้าเตรียมมา) พระวิปัสสนาจารย์จะแสดงธรรมเทศนา ให้แนวทางในการปฏิบัติ  จากนั้น วิทยากรจะให้ฝึกปฏิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ต่อไป

 

ถาม -  ควรเอาอะไรมาถวายสังฆทาน

ตอบ - ของที่ถวายสังฆทาน แบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

(1) ส่วนที่จะถวายสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร เป็นของที่เห็นตามเหมาะสมแก่การบำรุงสมณเพศ และ

(2) ส่วนที่จะเป็นประโยชน์แก่การใช้สอยของผู้ปฏิบัติธรรม เช่น น้ำดื่มเป็นขวดเล็กๆ ถุงดำอย่างหนาใหญ่ กระดาษทิชชู  ขนม อาหาร ผลไม้  ตลอดจน ของกินให้แม่ครัวทำได้ เช่น ปลากระป๋อง วุ้นเส้น เส้นหมี่ น้ำปานะต่างๆ เช่น กาแฟ ไมโล โอวัลติน ทรีอินวัน นม นมถั่วเหลือง เป็นต้น

 

ถาม -  ระหว่างปฏิบัติธรรมทานอาหารอย่างไร

ตอบ - ทานอาหารเช้าตอน 7.00 น. และอาหารเที่ยง ตอน 11.00 น. ไม่ทานอาหารเย็น และดื่มน้ำปานะ (น้ำหวาน ชา ไมโล นม กาแฟ น้ำผลไม้ต่างๆ) ตอน 17.00 น. อาหารเป็นอาหารไทยที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ใหม่โดยเฉพาะ และมีอาหารที่ได้จากศรัทธาญาติโยมที่บิณฑบาตในแต่ละวันด้วย หากต้องการอาหารมังสวิรัติ สามารถแจ้งเพื่อเจ้าหน้าที่จัดเตรียมได้

ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม วันละ 3,000 บาท หรือ ตามกำลังศรัทธา

 

ถาม -  การเป็นเจ้าภาพถวายอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม

ตอบ -  หากมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพอาหารสำหรับพระภิกษุ สามเณร และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม วันละ 3,000 บาท   สามารถแจ้งได้ที่สำนักงาน ระบุวันที่ต้องการเป็นเจ้าภาพ และในวันที่ระบุนั้น เวลา 11.00 น. ให้ไปที่หอฉัน เพื่อถวายเพล พระภิกษุ สามเณร ทั้งนี้ สามารถนำใบอนุโมทนาไปหักลดหย่อนภาษีได้

หรือสามารถเป็นเจ้าภาพประจำคอร์ส ระยะ 4 วัน 12,000 บาท คอร์สเข้ม 7 วัน 21,000 บาท  ได้ 

 

ถาม -  การมาปฏิบัติต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร

ตอบ - ที่โพธิปักขิยธรรมสถาน เป็นสาขาของวัดสุขสำราญ เป็นองค์กรไม่หวังกำไร มุ่งให้ทุกคนที่ตั้งใจจริงได้เข้าปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่สัปปายะ คือ สะดวก สะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบัติธรรรมได้ผลมากที่สุด โดยไม่คำนึงว่าต้องเป็นผู้ที่มีเงินน้อยหรือเงินมาก 

ในกรณีที่เป็นผู้ปฏิบัติที่สนใจมาเอง สามารถร่วมสนับสนุนปัจจัยเพื่อให้เกิดการเกื้อหนุนแก่ตนเอง และผู้อื่น ตามกำลังทรัพย์ และตามกำลังศรัทธา โดยติดต่อบริจาคที่สำนักงาน ทั้งนี้ สามารถนำใบอนุโมทนาไปหักลดหย่อนภาษีได้

ส่วนผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ จากหน่วยงานที่มีงบประมาณสนับสนุนสามารถกำหนดงบประมาณได้ ทางโพธิปักขิยธรรมสถานคำนวนค่าใช่จ่ายเบื้องต้นไว้ที่ 450 บาท ต่อคนต่อวัน เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ำไฟ ค่าสถานที่ และเงินเดือนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น กระนั้น หากหน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอสามารถติดต่อและปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ได้

 

ถาม -  ปัจจัยถวายเป็นอาจริยบูชา และค่าตอบแทนวิทยากร

ตอบ - ในคืนก่อนวันปิดคอร์ส จะมีการตั้งกล่องเพื่อถวายปัจจัยเป็นอาจาริยบูชา แก่พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อถวายในพิธีลากรรมฐาน โยคีสามารถถวายได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งปัจจัยส่วนนี้ จะถวายพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหมด ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆเข้าสำนักงาน  ส่วนทีมวิทยากรนั้นเป็นผู้มีจิตอาสาเข้ามาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

 

ขออนุโมทนาบุญทุกท่าน

โพธิปักขิยธรรมสถาน มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

  • การสมัครเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน และการเตรียมตัวมาปฏิบัติธรรม

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME