พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ


พระมหาบุญทัน รตนปญฺโญ 


พระวิปัสสนาจารย์ประจำโพธิปักขิยธรรมสถาน

พระอาจารย์มหาบุญทัน รตนปญฺโญ มีนามเดิมว่า บุญทัน สาลี  เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘  ที่ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์ เป็นบุตรของ นายล้อม และนางทุมมี สาลี มีพี่น้องทั้งหมด ๔ คน

 

บรรพชา  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๘ ที่วัดสุขสำราญ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์

อุปสมบท วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ วัดบ้านยาง ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ. บุรีรัมย์ และเข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ เป็นผู้บอกพระกัมมัฏฐาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๘

 

ปัจจุบันเป็นพระวิปัสสนาจารย์

- โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

- วัดสุขสำราญ จ.บุรีรัมย์

- ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

Free Joomla! template by L.THEME