กิจกรรมปฏิบัติธรรม

ตารางกิจกรรมการปฏิบัติธรรม

กำหนดการวัดเปิดการอบรม

10.00 น. - 11.00 น.  ลงทะเบียนเข้าที่พัก 

11.00 น. - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ทำสรีระ เปลี่ยนเป็นชุดขาวปฏิบัติธรรม

12.30 น. -13.00 น.  ปฐมนิเทศที่ธรรมศาลาหลังใหญ่

13.00 น.   พิธีสมาทานกัมมัฏฐาน   (ไหว้พระ  ขอขมา สมาทานศีล 8 สมาทานกัมมัฏฐาน  และแนะนำการปฏิบัติโดยพระวิปัสสนาจารย์) และฝึกปฏิบัติ

16.30 น. - 17.30 น น้ำปานะ พัก (สรีระกิจ)

17.30 น. - 21.00 น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย และ ปฏิบัติ

21.00 น. พักผ่อน

กิจวัตประจำวัน

04.00 น.  ตื่นนอน (โดยเสียงระฆังปลุก) สรีระกิจ

04.30 น.  ทำวัตรเช้า และ ปฏิบัติ

07.00 น.  รับประทานอาหาร (กำหนดอิริยาบถย่อย)

08.00 น. - 11.00 น.  กิจกรรมภาคเช้า - สอบอารมณ์ และปฏิบัติ

11.00 น. - 12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (กำหนดอิริยาบถย่อย)

12.00 น. - 16.30 น.  กิจกรรมภาคบ่าย  -  ปฏิบัติ

16.30 น. - 17.30 น. น้ำปานะ (กำหนดอิริยาบถย่อย) พัก (สรีระกิจ)

17.30 - 21.00  น.  กิจกรรมภาคค่ำ - ทำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย และปฏิบัติ

21.00 น. พักผ่อน

กำหนดการวันปิดอบรม

04.00 น.  ตื่นนอน (โดยเสียงระฆังปลุก) สรีระกิจ

04.30 น.  ทำวัตรเช้า และปฏิบัติ 

07.00 น.  รับประทานอาหาร ส่งแบบประเมินผล ทำความสะอาดที่พัก

08.30 น.  พร้อมกันที่ธรรมศาลาหลังใหญ่่ โยคีแสดงความรู้สึกไขปัญหาธรรมและให้โอวาท สมาทานศีล 5 ถวายปัจจัยไทยธรรม รับพร อุทิศส่วนบุญกุศล ขอขมาระหว่างผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันขอขมาพระวิปัสสนาจารย์

11.00 น.  รับประทานอาหาร และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ 

* ตารางปฏิบัติ และการจัดส่งอารมณ์ อาจเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณาของพระวิปัสสนาจารย์ และตามความเหมาะสม

** หลักสูตรเข้ม ไม่มีการทำวัตรเช้า - เย็น

 

ตรวจสอบตารางปฏิบัติธรรมได้ที่ (คลิกที่นี่)

 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

  • กิจกรรมปฏิบัติธรรม

 

 

Free Joomla! template by L.THEME