กิจกรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

 

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี๒๕๖๐

ผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี ๒๕๖๐

 

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า 

เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี  วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม๒๕๖๐

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ผู้ร่วมบุญเดินทางมาถึง โพธิปักขิยธรรมสถาน จ.สระบุรี

๙.๓๐  น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ทอดผ้าป่าสามัคคี 

๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล 

๑๑.๓๐ น. ผู้ร่วมงาน ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

หมายเหตุ -- ขอเชิญร่วมออกร้านโรงทาน โดยแจ้งความจำนงที่  

คุณไพ และ คุณพรทิพย์ โทรศัพท์ ๐๘-๒๒๓๘-๙๙๒๘ , ๐๘-๗๐๒๘-๖๖๑๖

 

ท่านสามารถบริจาคได้โดยตรงที่ โพธิปักขิยธรรมสถาน 

หรือผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาประชานิเวศน์ ๑ 

ชื่อบัญชี มูลนิธิวิปัสสนามิตรภาพ เลขที่ ๐๘๕-๒-๓๖๔๒๘-๖

และหากต้องการใบอนุโมทนาบัตร โปรดแจ้งที่ 

คุณพิมลพรรณ ชัยสวัสดิ์อารี กรรมการและเหรัญญิก

โทร.๐๘-๑๘๕๐-๙๑๖๗

 

ขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่าน   

 

ภาพผ้าป่าโพธิปักขิยธรรมสถาน ประจำปี ๒๕๕๙

 

หมายเหตุ - สมัครเข้าปฏิบัติธรรมที่ ๐๘-๒๒๓๘-๙๙๒๘ (สำนักงาน) หรือ ส่งข้อความผ่าน Inbox ในแฟนเพจ โพธิปักขิยธรรม

Free Joomla! template by L.THEME