กิจกรรมสถานปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมสถาน เมษายน - พฤษภาคม (สงกรานต์ - ผ้าป่าสามัคคี 2561)

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วัน 13 เมษายน 2561

 

                        สถานปฏิบัติธรรมโพธิปักขิยธรรมขอเชิญร่วม สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สรงน้ำพระวิปัสสนาจารย์และพระภิกษุสงฆ์  และผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระวันขึ้นปีใหม่ไทย ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.

 

------------------------------------------------------

 

ทอดผ้าป่าสามัคคีโพธิปักขิยธรรมสถาน 2561 

 

                        โพธิปักขิยธรรมสถานเป็น สำนักปฏิบัติธรรม สาขาของวัดสุขสำราญ เป็นสถานที่ฝึกอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐาน 4 มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระครูภาวนาวิหารธรรม วิ. เป็นประธานพระวิปัสนาจารย์  ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปัจจัยเป็นกองทุน ใช้สนับสนุนงานอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และเพื่อซ่อมแซม ต่อเติม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีความสัปปายะในการปฏิบัติธรรมให้สามารถดำเนินสืบเนื่องต่อไปด้วยดี  

                        ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์โพธิปักขิยธรรมสถาน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้  ณ สถานปฏิบัติธรรม โพธิปักขิยธรรมสถาน  โดยพร้อมเพรียงกัน 


 

กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี

9.00 น. ผู้ร่วงานเดินทางถึง สถานปฏิบัติธรรม โพธิปักขิยธรรมสถาน 

9.30 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

10.00 น. ทอดผ้าป่าสามัคคี

11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

11.30 น. ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  (มีออกร้านโรงทาน)

 

** ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี (วิธีการโอนปัจจัย) และเจ้าภาพออกร้านโรงทาน  ณ สถานปฏิบัติธรรม โพธิปักขิยธรรมสถาน ได้ที่  inbox  facebook fanpage - โพธิปักขิยธรรมสถาน


ขอร่วมอนุโมทนาบุญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย

Free Joomla! template by L.THEME